جلسه توجیهی اولیاء دانش آموزان پایه پنجم مجتمع شهریار کران

برگزاری جلسه توحیهی اولیا ء دانش آموزان پایه پنجم جهت  آشنایی خانواده ها با تغییرات دوره ابتدایی جلسه ای در تاریخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 301 بازدید
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
10 پست
بهمن 90
13 پست