روز معلم مبارک

روز معلم (2)

اوراق زرین تاریخ تربیت سیمای درخشان مربیان نام آوری چون ابراهیم ، موسی ، عیسی

و محمد (ص) ، علی (ع) و فاطمه (س) و زینب (س) را بر خود نقش ابدی زده است آنان که

با پیکار مقدس خویش حماسه های شکوهمند و جاوید در سازندگی انسان متعهد به

وجود آوردند و با تزکیه و تعلم کاخ بلند پایه ی علم و فضیلت را بنا نهاده و پرچم توحید را

برافراشتند و امروز معلمان ادامه ی این نهضت عظیم را بر عهده گرفته اند

 

بزرگداشت خاطره استاد مطهری و گرامیداشت روز معلم

/ 0 نظر / 28 بازدید