جملات طلایی

*زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد.

* شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش.
* امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد.
* کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد.
* اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد.
* باد می وزد میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی تصمیمریال، با توست.
* دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است .
* خوب گوش کردن را یاد بگیریم گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند.
* مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند.
* جائی در ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست.
* آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز به آن می اندیشد.
* برای روز های بارانی سایه بانی باید ساخت، برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت.
* برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی.
* فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست. دوست داشتن امری لحظه ایست ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است.
* اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود.  
* تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است پس همیشه امید داشته باش.

/ 0 نظر / 16 بازدید