برگزاری جلسه تجزیه وتحلیل نمرات

در جلسه تجزیه وتحلیل نمرات که در دبستان پیام کران  برگزار گرید ید ابتدا مدیر ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در خصوص وضعیت نمرات دانش آموزان مطالبی عنوان نمود سپس اسامی دانش اموزانی که نیاز به تلاش بیشتر دارند اعلام گردید که راهکارهای مختلفی از سوی  آموزگاران ارائه گردید  و بر روی هر راه حل بحث وتبادل نظر بعمل آمد درپایان مقرر گرید راه حل های پیشنهادی اجرا ونتایج آن در جلسه بعدی ارائه گردد

/ 0 نظر / 50 بازدید