نکته هایی ظریف از قرآن کریم

                                       

آیا می دانید...
▪ کلمه «یوم» در قرآن کریم ۳۶۵ بار، یعنی به اندازه روزهای سال شمسی تکرار شده است. همچنین این کلمه به صورت جمع یا مثنی «۳۰» مرتبه یعنی دقیقاً مساوی تعداد روزهای یک ماه آمده است.
▪ کلمه «شهر» (یک ماه از سال) در قرآن کریم «۱۲» بار یعنی به تعداد ماه های سال تکرار شده است.
▪ کلمه «دنیا» به اندازه کلمه «آخرت»، «۱۵۰» بار ذکر شده است.
▪ کلمه «صلواهٔ» (جمع صلاهٔ) «پنج» بار به تعداد نمازهای واجب یومیه در قرآن کریم ذکر شده است.
▪ کلمه «غرم»، «پنج» بار به تعداد پیامبران اولوالعزم: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی(ع) و حضرت محمد(ص) ذکر شده است.
▪ کلمه «صالحات» (خوبی ها) در قرآن کریم به اندازه کلمه «سیئات» یعنی (بدی ها) «۱۸۰» مرتبه ذکر شده است.
▪ کلمه «رجل» (مرد) به صورت مفرد، «۲۴» بار در قرآن ذکر شده، همچنان که کلمه «امراهٔ»، (زن) نیز به همین میزان در قرآن آمده است.
منبع : ترنم رویش

/ 0 نظر / 12 بازدید