مدر سه هوشمند

دانش آموز ایرانی

آیا احساس دانش آموزان در هنگام ورود به مدرسه و به هنگام خروج از آن قابل مقایسه است؟!
باید مدارس امروز برای عصر اطلاعات طراحی شود. اولین گام در این راستا چند رسانه‌ای کردن مدارس است.
 مدرسه هوشمند، یک پیشنهاد عملی و هدفمند برای اجرای پیشرفته ‌ترین روش‌های آموزشی نوین و نگاه علمی به وضعیت کنونی نظام آموزشی کشور است.
 در مدرسه هوشمند آموزش نیز هوشمند است، آموزش هوشمند به فکر کردن، خلاقیت و توانایی‌های دانش‌آموزان توجه ویژه دارد.
مدتی است برخی کشورهای جهان به تأسیس مدارس الکترونیکی یا آنچه در ایران به نام  «مدرسه هوشمند» شناخته شده است دست زده اند. الگوی اولیه این مدارس از کشور انگلستان گرفته شده است  و کشور مالزی یکی از پیشتازان ایجاد این مدارس بشمار می رود.
با توجه به تجربیات و نتایج بسیار ارزنده حاصل شده در این کشور ها هم اکنون هوشمند سازی مدارس مورد توجه تمامی مدارس کشور های توسعه یافته قرار گرفته است.
مدرسه هوشمند مؤسسه آموزشی است که در جهت فرآیند یادگیری و بهبود مدیریت به صورت سیستمی نظام یافته عمل کرده تا کودکان را برای عصر اطلاعات آماده سازد.
دانش‌آموزان در مدرسه هوشمند نقش یاد دهنده و یادگیرنده را برعهده دارند. در این مدرسه، دانش آموز در چارچوب برنامه درسی محدود نمی شود و مجاز است  از برنامه ‌های درسی خود فراتر گام بردارد.

/ 0 نظر / 38 بازدید