الگوی هدف گذاری یک واحد درسی درپایه اول

الگوی هدف گذاری یک واحد درسی درپایه اول

               عرصه ها

    عناصر 

خود

خلق

خلقت

خدا

تفکروتعقل

 

 

 

 

 

ایمان

 

 

 

 

 

علم

 

 

 

 

 

عمل

 

 

 

 

 

اخلاق

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید